Akciğer Kanserinde Tarama (Screening); TAKD Durum Raporu

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Kansere bağlı ölümler sıralamasında akciğer kanseri, erkek cinsiyet de birinci sırada yer almaktadır. Kadınlarda ise, görülme sıklığı giderek artmaktadır. Şu anda, meme kanserinden sonra 4. sıraya yükselmiştir. Akciğer kanserli hastaların %90’ından fazlasının sigara içmiş veya içiyor olduğu bilinen bir gerçektir. Tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen, ileri evre hastalıkda tedavinin başarılı olma şansı düşüktür.

Özellikle yoğun sigara icenlerde, akciğer kanseri olma riski yüksektir. Akciğer kanserinden ölümü azaltmak için en etkili yöntem, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına hiç başlanmaması veya bırakılmasıdır. Türk Akciğer Kanseri Derneği olarak tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler kuvvetle desteklenmektedir.

Akciğer kanserini, henüz belirtilerin oluşmadığı erken dönemde saptayabilme çabaları son yarım asırdır devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda, standart akciğer grafisi ve balgam tetkikleri ile periyodik incelemelerin, erken tanı ve akciğer kanserinden ölüm riskini azaltma yönünden yararı olmadığı açık bir şekilde gösterilmiştir.. Ancak, akciğer kanseri için yüksek risk grubunda bulunan sağlıklı kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) ile periyodik incelemelerin yapılması konusunda araştırmalar devam etmektedir. Düşük doz akciğer bilgisayarlı tomografisi ile yapılan düzenli akciğer taramaları ile yüksek risk grubunda, her ne kadar akciğer kanserine bağlı ölümlerde azalma gösterildiyse de, bu sonucu ülkemiz şartlarında değerlendirmek gereklidir. Akciğerde iyi huylu nodüllere sebep olabilen, toza bağlı mesleki akciğer hastalıkları ve tüberküloz gibi hastalıkların ülkemizde yaygın olarak bulunması yanlış pozitif sonuçların artmasına, gereksiz takip ve cerrahi girişimlere ve yoğun endişeye sebep olabilecektir.

ABD’de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, akciğer kanseri için yüksek risk taşıyan sağlıklı kişilerde düşük doz akciğer BT ile kitle taramaları önerilse de, bugün için ülkemiz şartlarında böyle bir akciğer kanseri taraması yapılması uygun değildir. Şu ana kadar, düşük doz BT ile kitle taramalarına ait bedel-etkinlik analizlerinin yapılmamış olması ve ülkemizde her merkezde düşük doz BT çekilemiyor olması önemlidir. Kitle taramaları yönünden Avrupa’da devam etmekte olan araştırma sonuçları ile bedel-etkinlik analiz sonuçlarının beklenmesi doğru olacaktır.

TAKD akciğer kanseri tarama (Screening) komitesi *;

Dr. Atilla Akkoçlu (Göğüs hastalıkları)
Dr. Ferah Ece (Göğüs hastalıkları)
Dr. Nil Molinas Mandel (Tıbbi onkoloji)
Dr. Haluk Onat (Tıbbi onkoloji)
Dr. Recep Savaş (Rayoloji)
Dr. Meltem Tor (Göğüs hastalıkları)
Dr. Erkan Yılmaz (Radyoloji)
Dr. Ufuk Yılmaz (Göğüs hastalıkları)